'Meer VSO-leerlingen moeten aan het werk'

De Tweede Kamer staat achter de hoofdlijnen van de Participatiewet van minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Kleinsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Dat bleek onlangs in een debat hierover in de Kamer. Een van de onderdelen uit de wet is de hervorming van de Wajong.

Steun van de Kamer voor de plannen betekent dat op termijn minder leerlingen in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (VSO) in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. De PO-Raad attendeert schoolbesturen erop dat daardoor meer VSO-leerlingen ‘naar arbeid’ zullen moeten worden toe geleid.

De regering wil de Wajong scherper definiëren. Het aantal Wajongers moet met 140.000 worden terug gedrongen en instroom van nieuwe Wajongers wordt aan banden gelegd. Deze maatregel moet op den duur een bezuiniging van 1,1 miljard euro opleveren.

In de praktijk betekent dit dat het UWV alle dossiers van de huidige Wajongers zal doornemen en alle Wajongers die niet ‘volledig en duurzaam arbeidsongeschikt’ zijn, zal ‘herkeuren’. Om welke Wajongers het precies gaat en wat de herkeuringseisen zijn, is nog niet bekend.

De gemeenten worden verantwoordelijk voor het ‘naar werk begeleiden’ van de groep die geen Wajong meer ontvangt. De gemeenten mogen zelf weten hoe zij dat gaan organiseren: met hulp van jobcoaches, werkplekaanpassingen,  scholing , opleidingen. De Participatiewet zal in november aan de Tweede Kamer worden aangeboden en moet op 1 januari 2015 van kracht worden.

De PO-Raad blijft de ontwikkelingen volgen en houdt u op de hoogte.

Laatst gewijzigd: 
maandag 21 oktober 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën