Meerderheid van Tweede Kamer is voorstander van ruimere voorwaarden voor deelname aan pilot ‘Regelluwe scholen’

Om de regeldruk in het onderwijs te verminderen heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs), eind 2014 het experiment ‘Regelluwe scholen’ aangekondigd. In de pilot krijgen alleen excellente scholen meer ruimte om hun onderwijs op hun eigen manier te organiseren. De meerderheid van de Tweede Kamer wil ruimere toelatingsvoorwaarden voor dit experiment.

VVD, CDA, SP, D66 en SGP hebben de staatssecretaris schriftelijk gevraagd waarom het predicaat excellente school als voorwaarde wordt gesteld voor het experiment ‘Regelluwe scholen’. Ook andere scholen, bijvoorbeeld scholen die te maken hebben met leerlingendaling, zouden behoefte hebben aan meer ruimte. En ook bij hen zou sprake kunnen zijn van aantoonbaar goede onderwijskwaliteit.

De PO-Raad liet bij de aankondiging van het experiment ‘Regelluwe scholen’ al weten groot voorstander te zijn van meer (regelvrije)ruimte voor scholen om hun onderwijs op hun eigen manier te organiseren. Zij ziet in deze proeven een belangrijke kans voor de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC), waarin kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs samen huizen en optrekken. Ook de PO-Raad adviseert echter om het experiment niet alleen tot excellente scholen te beperken. Met deze focus wordt mogelijk een groep scholen over het hoofd gezien die kwalitatief goed zijn. Daarnaast is het moeilijk meetbaar of excellente scholen door de regelvrije ruimte nóg beter presteren.

Reactie staatssecretaris Dekker

Staatssecretaris Dekker is het eens met de stelling dat er scholen zijn die excellente onderwijskwaliteit leveren en toch niet deelnemen aan het traject excellente scholen. Hij verdedigt zich echter met het argument dat een grote omvang van het experiment onwenselijk is en dat de bestaande selectie van excellente scholen heeft aangetoond dat hun onderwijskwaliteit van hoog niveau is. Uit het oogpunt van doelmatigheid kiest de staatssecretaris er daarom voor om in eerste instantie het experiment te starten met excellente scholen. Het zal hierbij gaan om 40 scholen, waarvan 20 uit het primair onderwijs. Als het aan de staatssecretaris ligt zal in 2016 besloten worden of een uitbreiding van het experiment mogelijk en wenselijk is. Naar verwachting zal de Tweede Kamer hier eerst nog over door willen praten met de staatssecretaris.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 12 mei 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën