Meerjarenbegroting 2010 en later

De doorwerking van de Intensivering Convenant LeerKracht heeft uiteraard gevolgen voor de meerjarenbegroting 2010. Het is daarbij niet goed mogelijk om vooruit te lopen op de indexering die nog in juni moet plaatsvinden. Wel kan geconstateerd worden dat de extra toekenning van €76 miljoen. in verband met het actieplan LeerKracht die structureel per 1 januari 2009 is gestart, tot eenzelfde toekenning zal leiden in 2010. In de begroting die uitgaat van de GPL zoals die momenteel bekend is, kan dus rekening worden gehouden met extra baten van deze €76 miljoen. Deze €76 miljoen betreft het landelijk vastgestelde budget. Voor een afzonderlijk bestuur komt dit budget ongeveer overeen met een verhoging van 1% op de gehele personele bekostiging van de beschikking 09-10.

Overige mutaties
Ook is het van belang stil te staan bij de veranderingen in premies e.d. en aangekondigde veranderingen in de bekostiging (bv. de functiemix). Zoals al eerder bericht over de premieveranderingen per 1 januari 2010 hebben wijzigingen plaats gevonden.

ABP

Vervangingsfonds en Participatiefonds

WAO/WIA en ZVW

BAPO

Kosten Convenant

Bezuinigingen

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën