Meerjarenbegroting WSNS 2010

Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting voor de komende jaren is gereed. Daarmee kunt u op betrekkelijk eenvoudige wijze een deugdelijke begroting maken waarin de voornemens uit het zorgplan worden geconcretiseerd. De komst van passend onderwijs zal het maken van een deugdelijke meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband alleen nog maar belangrijker maken.

Het instrument gaat uit van een aantal keuzen die in de toelichting nader zijn aangegeven. Het advies is deze keuzen te volgen om het niet nodeloos ingewikkeld te maken.

Het instrument volgt de indeling van de jaarrekening zoals die door OCW wordt voorgeschreven. Door de boekhouding conform deze indeling in te richten kunt u ook op eenvoudige wijze de financiële jaarrekening maken. Dat levert dan de exploitatierekening en balans die u samen met de accountantsverklaring kunt sturen naar Cfi. Dan hoeft u geen gebruik te maken van het, voor een samenwerkingsverband toch wel erg complexe programma EFJ.

Het instrument is voorzien van een hulpblad om de kosten te ramen van het inzetten van personeel van een in het verband deelnemend bestuur, bijvoorbeeld een coördinator, een ambulant begeleider, een lid van de PCL enzovoorts.

Het instrument ‘MJB GELD SWV 2010 vs 23okt09.xls’ staat in de Toolbox 10-11 in de map WSNS. Klik hier.

Voor meer vragen en informatie over de Toolboxen kunt u contact opnemen met Bé Keizer 06-22939674, b.keizer@poraad.nl

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën