Meerjarenbegrotingsmodellen in de toolbox aangepast

Nu ook de bekostiging van de materiële instandhouding 2015 (incl. de bekostiging voor het buitenonderhoud) bekend is gemaakt, kunnen de modellen in de (financiële) toolbox worden geüpdatet. De meerjarenbegrotingsmodellen voor de begrotingsperiode 2015 -2018 zijn voor een groot deel al aangepast.

Aanpassingen in modellen voor de meerjarenbegroting

De meerjarenbegrotingsmodellen zijn op twee punten aangepast ten opzichte van de modellen van vorig jaar:

  1. De middelen vanuit het samenwerkingsverband PO worden nu standaard aangemerkt als (doorgeschoven) rijksbijdragen. En dus niet als “overige baten”,  zoals de middelen die van het samenwerkingsverband WSNS werden ontvangen werden aangemerkt. Voor meer informatie, kijk hier.
  2. Daarnaast zijn de werkbladen waarin de personele kosten voor de komende jaren werden begroot (vooruitlopend op definitieve besluitvorming over cao) ingrijpend aangepast naar aanleiding van het cao-onderhandelaarsakkoord. 
Laatst gewijzigd: 
woensdag 1 oktober 2014

Nieuwscategorieën