Meertalige buitenschoolse opvang wordt mogelijk

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wil de mogelijkheid bieden om de buitenschoolse opvang voor maximaal vijftig procent van de openingstijd, in de Engelse, Duitse of Franse taal aan te bieden. Hierbij wordt aangesloten bij de pilot tweetalig primair onderwijs en bij de theoretische principes die van belang worden geacht voor succesvol meertalig onderwijs. Dit biedt mogelijkheden voor onderwijs en buitenschoolse opvang om ook meertaligheid in een doorgaande lijn vorm te geven.

Voor de dagopvang van 0-4 jaar wordt eerst gestart met pilots, omdat de effecten van meertalige opvang voor die leeftijdsgroep nog onvoldoende bekend zijn. Alleen bij positieve eindresultaten van het experiment kan meertalige opvang voor de leeftijdscategorie 0-4 jarigen ook breed worden ingevoerd.

 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 22 mei 2015

Nieuwscategorieën