Meet het niveau van uw bestuur met het Bestuurlijk assessment

Stuurt u al op onderwijskwaliteit en wilt u weten of u daarmee prima op weg bent? Vul het Bestuurlijk assessment in om het niveau van uw bestuur in kaart te brengen.

Het assessment bestaat uit een reeks van vragen op het gebied van naleving van de Code Goed Bestuur PO en het sturen op onderwijskwaliteit. Door de vragen te beantwoorden, krijgt u inzicht in de mate waarin u uitvoering geeft aan de meer formeel-juridische kanten van goed bestuur en de wijze waarop u stuurt op onderwijskwaliteit. U ontvangt vervolgens een persoonlijke rapportage die u aanknopingspunten geeft om beide aspecten verder te ontwikkelen.

Wij wijzen u op de mogelijkheid om na invullen van het assessment een kosteloos adviesgesprek met een PO-Raad expert aan te vragen. Deze kan met u ingaan op hoe uw schoolbestuur op bepaalde onderdelen hoger zou kunnen scoren en kan met u reflecteren op het beeld dat uit de rapportage naar voren komt. Heeft u het assessment al eerder ingevuld, dan kunt u nog steeds van deze mogelijkheid gebruik maken.

Heeft u hier interesse in, mail dan uw specifieke vraag/vragen naar ons toe en vermeldt als onderwerp: Adviesgesprek bestuurlijk assessment. Een expert van de PO-Raad neemt dan contact met u op.

Laatst gewijzigd: 
maandag 21 oktober 2013

Nieuwscategorieën