Meld u aan voor een lerend netwerk

In de komende maanden start de PO-Raad met het verder professionaliseren van schoolbesturen in de vorm van lerende netwerken. Iedere schoolbestuurder kan zich aanmelden voor een lerend netwerk, maar ook bestaande netwerken kunnen deelnemen. U kunt hiervoor mailen naar Nienke Deelstra.

In een lerend netwerk gaat een groep schoolbestuurders samen aan het werk om met en van elkaar te leren. Dat start met het maken van een situatieschets (hoe staan we er voor) en een persoonlijke reactie daarop (wat vind ik daar van). Een dergelijke inventarisatie of zelfevaluatie leidt vervolgens tot een leervraag waar u als bestuurder een antwoord op wilt.

In een vijftal dagbijeenkomsten gaat het lerend netwerk met de leervragen aan de gang. U zet daarin zelf stappen en spiegelt deze steeds aan andere bestuurders. Een deel van de netwerkdag wordt ingevuld door een expert op het gebied van de thema's waar u als netwerk mee aan het werk bent.

De netwerken worden ondersteund door een netwerkbegeleider. Die denkt al met u mee in de eerste fase, bij het opstellen van de zelfevaluatie en het formuleren van de leervraag. Vervolgens zal de netwerkbegeleider bij alle bijeenkomsten zijn en de bestuurders bijstaan in het leerproces.

Een aantal schoolbestuurders en bestaande netwerken hebben zich reeds aangemeld en enkele pilots met lerende netwerken lopen op dit moment. 

Vragen?

Als u nog vragen hebt over de lerende netwerken, kunt zich ook wenden tot Nienke Deelstra.

Het leren van elkaar is een van de uitwerkingen van het eerder dit jaar afgesloten Bestuursakkoord.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 8 oktober 2014

Nieuwscategorieën