Meld uw signalen over onderwijs aan asielzoekerskinderen

De PO-Raad heeft de afgelopen week verschillende signalen ontvangen van schoolbesturen die te maken hebben met het verzorgen van onderwijs aan kinderen in een regulier asielzoekerscentrum (azc) of een locatie voor tijdelijke opvang van asielzoekers (zogenaamde pol's – procesopvanglocaties). Vaak hebben de scholen te maken met leerlingen die voor een korte of zeer korte tijd onderwijs moeten krijgen. Dat stelt scholen voor lastige situaties. De problemen betreffen zowel de financiën als onderwijsinhoudelijke aspecten. De PO-Raad ontvangt graag alle signalen van schoolbesturen die tegen problemen aanlopen met het organiseren van onderwijs aan kinderen in azc's of pol's. U kunt uw signalen mailen naar info@poraad.nl

Op korte termijn gaat de PO-Raad overleggen met LOWAN, het kenniscentrum voor scholen die onderwijs geven aan nieuwkomers. Met de signalen uit het veld en de kennis van LOWAN, gaat de PO-Raad zo snel mogelijk overleggen met de ministeries van OCW en Veiligheid en Justitie over de ontstane situatie. Nu de instroom van asielzoekers erg hoog is, krijgen meer scholen te maken met instabiele situaties en moet het beleid nader worden bekeken.

Laatst gewijzigd: 
maandag 27 juli 2015

Nieuwscategorieën