Meldcode kindermishandeling officieel verplicht

Leerkrachten en andere medewerkers in het onderwijs, de jeugdzorg en kinderopvang moeten sinds 1 juli gebruik kunnen maken van een meldcode kindermishandeling. Met zo’n code moeten zij makkelijker actie kunnen ondernemen wanneer zij vermoeden dat een kind te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Schoolbesturen zijn al eerder via de website van de PO-Raad hierover geïnformeerd. Zij kunnen op deze webpagina terecht voor uitgebreide informatie over de meldcode en andere nuttige gegevens over dit onderwerp.

Met een verplichte code moet geweld en mishandeling eerder en beter worden gestopt, hoopt staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Meldcode stappenplan

De code bestaat uit een vijfstappenplan waarin staat beschreven wat bijvoorbeeld een leerkracht of begeleider in moet doen wanneer hij vermoedt dat een kind met huiselijk geweld of mishandeling te maken heeft. Daarmee kan hij uiteindelijk bepalen of hij er officieel melding van moet maken.

In de praktijk maken veel beroepskrachten al gebruik van een meldcode. In totaal moeten 1,5 miljoen mensen erover beschikken.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 13 september 2018

Nieuwscategorieën