Mini-conferentie Verantwoorden van Klasse(n)

Op 15 februari worden in Van der Valk Almere de resultaten van Verantwoorden van Klasse(n) gepresenteerd op een mini-conferentie. Tijdens de conferentie wordt bekend gemaakt welke onderwijsinstellingen naar de mening van de vakjury het beste jaarverslag 2010 hebben opgesteld. U kunt zich nog aanmelden voor de bijeenkomst. Het is geen voorwaarde dat u uw jaarverslag ter beoordeling heeft ingediend. We vinden het van belang dat iedereen de gelegenheid heeft om deel te nemen en ervaringen te delen.

Het programma voor deze middag is als volgt:

  • 15:00 uur: Opening met bijdragen van onder andere Simone Walvisch (bestuurslid PO-Raad) en Frans de Vijlder (Lector Goed Bestuur aan de HAN)
  • 16.00 uur: Subsessies met Monica van der Hoff-Israël (Infinite Financieel) en Ronald te Loo (Organise to Learn) die de organisatie van Verantwoorden van Klasse(n) 2 voor hun rekening namen. Hierin wordt ingegaan op de belangrijkste bijzonderheden uit de beoordelingen.
  • 16.45 uur: plenaire bijdrage van Hans Pirovano (manager Jaarverslaglegging OCW) en bekendmaking van de winnaars door voorzitter van de jury, de heer Hopstaken, partner bij Accountantskantoor Mazars
  • 17.30 uur: afsluitend drankje
  • 18.00 uur: einde

Verantwoorden van klasse(n)

Eind vorig jaar zijn schoolbesturen in het Primair Onderwijs door het project 'Eerst kiezen, dan delen' uitgenodigd hun jaarverslag 2010 ter beoordeling in te leveren. Net als in de vorige editie (over de jaarverslagen 2008) is hieraan door meer dan 90 besturen gehoor gegeven. Aan de hand van het ingeleverd jaarverslag ontvangt ieder bestuur een rapport met de bevindingen. Het rapport gaat in op de sterke onderdelen van het jaarverslag, maar besteedt ook aandacht aan punten die nog aandacht verdienen. Daarnaast worden de resultaten van alle beoordelingen opgenomen in een benchmark. De benchmark gaat over de ontwikkeling van jaarverslagen over het jaar 2010 en laat zien hoe de jaarverslagen 2010 zich verhouden tot de verslagen uit de vorige editie. De benchmark besteedt daarnaast tevens aandacht aan hoe in jaarverslagen de koppeling wordt gelegd tussen financiën en beleid. Conclusies over die koppeling vinden de deelnemende besturen in de, voor deze editie speciaal ontwikkelde, Financieel Management Monitor die bij de resultaten is bijgevoegd.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 7 februari 2012

Nieuwscategorieën