Minister Asscher: 'Peuterbrief PO-Raad basis voor gesprek over kabinetsplannen'

Het voorstel van de PO-Raad en haar partners om als veld samen te zorgen voor integratie van voorschoolse voorzieningen, vormt een goede basis voor een gesprek hierover met de Rijksoverheid. Dat zei minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) woensdag 2 oktober in een debat in de Tweede Kamer. Dat gesprek kan een bijdrage leveren aan het uitwerken van de kabinetsplannen om onderwijs en kinderopvang te harmoniseren.  

In een brief aan Asscher en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) stelden de PO-Raad, Branchevereniging Kinderopvang, MOgroep en Vereniging van Nederlandse Gemeenten onlangs dat de gemeente samen met peuterspeelzalen, kinderopvang en onderwijs moet komen tot goede ontwikkelarrangementen voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar.

In de brief reiken de organisaties de minister de hand om hier samen over te praten en bieden ze hem aan bij de uitwerking van de kabinetsplannen gebruik te maken van de ervaringen en expertise uit het veld. Asscher zei in het debat dat hij het toejuicht dat de organisaties elkaar hebben gevonden.

VVE

In het overleg benadrukten coalitiepartijen VVD en PvdA het belang van een goede start voor alle kinderen in het basisonderwijs. De kwaliteit en effectiviteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is voor hen daarbij een belangrijk aandachtspunt. PvdA wil dat bij de hervormingen van de kinderopvang veel aandacht is voor taalontwikkeling.

GroenLinks gaf aan dat de vertraging in de uitwerking van de plannen van minister Asscher en staatssecretaris Dekker er nu voor zorgt dat gemeenten bezuinigen op peuterspeelzaalwerk. Daardoor groeien de wachtlijsten.

Integrale Kindcentra

D66 sprak zich uit voor een ontwikkelrecht vanaf 2,5 jaar voor 4 dagdelen in een basisvoorziening en maakte de verbinding met de ontwikkeling van integrale kindcentra.

D66 heeft de minister daarnaast verzocht de ontwikkeling van integrale kindcentra een impuls te geven, door initiatieven in het land te steunen, knelpunten in kaart te brengen en wetgeving te vereenvoudigen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Onderwijs gaan daar samen mee aan de slag en dat moet leiden tot beleid, gaf Asscher aan. De PO-Raad adviseerde beide ministeries  onlangs nog over de regelgeving en gaf aan welke regels een belemmering vormen.

Belemmerende regelgeving

De bewindsman heeft ook toegezegd te kijken of regelgeving rond integrale kindcentra kan worden verminderd. De PO-Raad bracht daarover onlangs met haar partners advies uit. Waar mogelijk zal hij dit meenemen in de brief over de plannen rond peuters, die uiterlijk begin december wordt verwacht.  

In het debat sprak de vaste Kamercommissie van SZW zich verder vooral uit over het zware weer in de kinderopvangsector. De partijen vinden dat de meevallers, die het gevolg zijn van de afname in het gebruik van kinderopvang, behouden moet blijven voor de kinderopvangsector. Om een goede basisvoorziening te kunnen opzetten voor ieder kind vanaf 2,5 jaar, is het belangrijk dat de huidige voorzieningen nu niet verdwijnen door toedoen van rijk of gemeenten, vindt ook de PO-Raad. 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 3 oktober 2013

Nieuwscategorieën