Minister in gesprek met PO-Raad over toetsing speciaal onderwijs

Minister Van Bijsterveldt gaat in gesprek met de PO-Raad over het tempo waarop de centrale eindtoets en het verplichte leerlingvolgsysteem worden ingevoerd in het speciaal onderwijs. Dat heeft ze toegezegd in het algemeen overleg met de Tweede Kamer over het actieplan Basis voor presteren.

In het overleg van 23 juni vroeg D66-woordvoerder Van der Ham of de minister de zorg van de PO-Raad deelt als het gaat over het tempo van invoering van toetsing in het speciaal onderwijs. De PO-Raad heeft hierover een brief gestuurd naar de minister. Daarin vraagt de PO-Raad onder andere meer tijd voor het speciaal onderwijs, zodat eerst deskundigheid opgebouwd kan worden en er passende materialen beschikbaar zijn.

De minister heeft aangegeven dat ze hierover met de PO-Raad gaat praten. Ze gaf aan dat ze de richting belangrijker vindt dan het exacte tijdpad.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën