Minister OCW: 'sectororganisaties betaald vanuit contributie van leden'

In antwoord op vragen van de Kamer, stelt de minster dat de sectororganisaties, zoals PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, worden betaald door de schoolbesturen zelf. Zij betalen contributie waarvoor de sectororganisaties hun belangen behartigen, aldus de minister. Er leeft in politiek Den haag nog wel eens de gedachte dat de sectororganisaties door het ministerie van OCW worden bekostigd. Vanuit die gedachte wordt ook wel eens geopperd de subsidie aan deze organisaties stop te zetten. De sectorraden bestaan echter omdat de leden er voor kiezen hun belangen door één organisatie te laten behartigen. Dit is efficiënter en goedkoper dan dat alle onderwijsorganisaties zelf het woord zouden voeren in de politieke arena. De minister bevestigt in haar schrijven dat de sectororganisaties niet als intermediair door OCW worden ingezet om budget te verdelen onder de scholen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 29 november 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën