Minister past voorstel voor sectoraal beloningsmaximum aan na kritiek PO-Raad

Het verheugt de PO-Raad dat de minister haar voorstel voor een sectoraal beloningsmaximum voor bezoldigd besturen heeft bijgesteld. In reactie op de kritiek van de PO-Raad geeft de minister aan dat zij met haar oorspronkelijke voorstel om het beloningsmaximum op € 153.000,- vast te stellen, onvoldoende recht deed aan de toenemende complexiteit waarbinnen schoolbesturen in het primair onderwijs moeten opereren.

In het aangepaste voorstel gaat de minister uit van een sectoraal beloningsmaximum van € 161.000,- De PO-Raad ziet de ophoging van het maximum als een erkenning van de toenemende complexiteit en het maatschappelijk belang van het bestuur in het primair onderwijs.

Met de verhoging van 5% ten opzichte van het eerdere voorstel komt, zo stelt de Minister, de beloning van bestuurders in het po meer in evenwicht met die van bestuurders in het voortgezet onderwijs . Tegelijkertijd, zo vult ze aan, blijft met dit voorstel de beloning van bezoldigd bestuurders goed aansluiten bij het loongebouw van de sector. De minister heeft aangegeven op termijn het gestelde maximum te evalueren, gezien alle ontwikkelingen binnen de sector PO.

Momenteel zijn de maximum salarissen nog vastgelegd in het Kaderbesluit Rechtspositie PO. In het Kaderbesluit staan lagere maxima dan de Minister nu voorstelt. Het is aan de Minister om nu dit Kaderbesluit aan te passen. Vervolgens zal de sector afspraken maken om tot een beloningsstructuur en een arbeidsvoorwaardenpakket van bezoldigd bestuurders te komen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën