"Minister-president loopt weg voor debat over bezuinigingen"

Met verbazing heeft de PO-Raad en de oppositie in de Tweede Kamer geconstateerd dat minister-president Rutte niet bereid was om te praten over alternatieven voor de bezuinigingen op Passend onderwijs. De PO-Raad vindt het teleurstellend dat het kabinet geen oor heeft voor de mening van velen uit het onderwijsveld. De PO-Raad gaat nu bekijken hoe de acties tegen de bezuiniging een vervolg krijgen. Op de extra bijeenkomst van 14 maart zullen we hierover met onze leden praten.

Donderdag 17 februari heeft de Tweede Kamer de minister-president opgeroepen om naar de Kamer te komen om te praten over de bezuinigingen op Passend onderwijs. Rutte heeft hier geen gehoor aan gegeven. Minister Van Bijsterveldt, die wel in de Kamer was, bleef bij haar standpunt dat er niet te praten is over altenatieven voor de bezuinigingen.

Een aantal moties van de oppositiepartijen tegen de bezuinigingen  werden niet aangenomen.

Dossier bezuinigingen Passend onderwijs >>

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën