Ministerie stelt gedragslijn op voor opheffen openbare scholen

Schoolbesturen van openbare scholen die vorig jaar stappen hebben ondernomen om een school per 1 augustus 2014 te sluiten, moeten daarvoor toestemming krijgen van hun gemeenteraad. Als de gemeente niet instemt, kan de school niet worden gesloten door het verzelfstandigd bestuur. Dat is het uitgangspunt van een nieuwe gedragslijn van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het ministerie heeft deze gedragslijn in het leven geroepen om schoolbesturen tegemoet te komen die toen al stappen hebben gezet de school te sluiten. Schoolbesturen die een school willen opheffen, zijn sinds 1 januari 2014 verplicht de gemeenteraad hierover te informeren, uiterlijk op 1 augustus van het schooljaar voorafgaand aan de beoogde opheffingsdatum. Besturen die daartoe al eerder hadden besloten, voldoen niet aan die regel omdat deze ten tijde van hun besluit nog niet gold.

Verschil tussen de de gedragslijn en de wet is enkel dat in de gedragslijn van de termijnen wordt afgeweken.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 8 april 2014

Nieuwscategorieën