Ministeries staan samenwerking opvang en onderwijs in de weg

De PO-Raad is teleurgesteld over de reactie van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op het actieplan 'Geef kinderen de ruimte'. Asscher en Dekker stellen dat onderwijs en opvang binnen de bestaande wettelijke kaders al kunnen samenwerken. Zij negeren daarmee de problemen die het veld nu juist ervaart en signaleert.

De PO-Raad, MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang presenteerden in maart hun tienpuntenplan om de doorgaande ontwikkellijn van kinderen van nul tot twaalf jaar beter laten verlopen. In dit plan pleiten ze er onder meer voor om tegenstrijdige en overbodige regelgeving te schrappen. Zo zijn samenwerkingsvormen zoals kindcentra alleen mogelijk met combinaties van wettelijke vrijstellingen.

De bewindslieden stellen dat intensieve inhoudelijke samenwerking ook nu al heel goed mogelijk is en dat aanpassingen in de wettelijke ruimte daarvoor niet nodig zijn. Daarmee gaan ze voorbij aan het feit dat om inhoudelijk samen te kunnen werken, school en opvang onnodig complexe, tijdrovende en soms kostbare operaties moeten uitvoeren. Diverse succesvolle samenwerkingen zijn bovendien enkel tot stand gekomen doordat school en opvang hun experimenteerruimte buiten de wettelijke kaders hebben gezocht.
Hoewel er op veel plaatsen ondanks alle hobbels intensief wordt samengewerkt, zijn deze constructies bovendien pas houdbaar wanneer ook op organisatorisch gebied samenwerking mogelijk is. Nu is dat niet het geval. Al deze belemmeringen leiden af van daar waar het werkelijk om gaat: het bieden van een optimale doorgaande ontwikkeling voor kinderen.

Ondersteuning voor het plan

Het plan van de PO-Raad, MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang wordt ondersteund door honderd schoolbesturen, gemeenten, peuterspeelzaal- en kinderopvangorganisaties die op 5 maart aanwezig waren bij de presentatie van het actieplan. Ook PvdA en D66 en diverse deskundigen toonden zich toen positief over het plan.

De PO-Raad blijft zich inzetten voor de samenwerking tussen opvang en onderwijs. Dit is ook onderwerp van gesprek in de verkenning die ze onder meer met het ministerie van Onderwijs doet naar nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Deze fundamentele stelseldiscussie is nodig, vindt de sectororganisatie, om het hele onderwijsstelsel toekomstbestendig te maken.

 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 13 mei 2015

Nieuwscategorieën