Mobiliteit in het po, kans of bedreiging?

In het convenant over de functiemix voor het po zijn afspraken gemaakt over de doorstroom naar hogere functies. Wat betekent dit voor het mobiliteitsbeleid? Hoe kan ik een optimale en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers realiseren? Is mobiliteit een kans of een bedreiging?

SBO (Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt) nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een rondetafelgesprek, waar deze vragen centraal staan. De PO-Raad zal op deze bijeenkomst ook vertegenwoordigd zijn. U komt de ins en outs van mobiliteit te weten. En door uitwisseling van ervaringen en ideeën verkrijgt u handvatten voor het ontwikkelen van eigen initiatieven op het terrein van mobiliteit.

Klik hier om het programma te bekijken en aan te melden.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën