Modelprocedure OOGO jeugdplan gepubliceerd

De PO-Raad, VO-raad en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een model ontwikkeld voor de procedure van het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over het jeugdplan. Dit model (zie de links onder dit bericht) is vooral van belang voor samenwerkingsverbanden en biedt een handreiking voor een goed gefaciliteerd overleg met ruimte voor regionaal maatwerk

In de Jeugdwet is vastgesteld dat gemeenten een OOGO moeten voeren met de samenwerkingsverbanden van het onderwijs over hun concept jeugdplan, voor zover deze het onderwijs raakt. Dat is verplicht omdat gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor het Jeugdbeleid.

Een belangrijk onderdeel van de modelprocedure is de inrichting van een gezaghebbend samengestelde Geschillencommissie in een adviserende en bemiddelende rol. In het model zijn ook de daarbij behorende geschillenregeling en overeenkomst opgenomen. Het is overigens niet verplicht om deze modelprocedure te gebruiken. 

Het OOGO over jeugdbeleid wordt komend najaar gevoerd. De VNG werkt aan een memo met meer informatie over het overleg. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 23 mei 2014

Nieuwscategorieën