Modelprocedure OOGO voor ondersteuningsplan aangepast

De Wet passend onderwijs verplicht scholen en gemeenten om met elkaar 'een op overeenstemmingsgericht overleg' (OOGO) te voeren over het ondersteuningsplan. Daarbij kunnen ze een modelprocedure en geschillenregeling gebruiken. Deze zijn onlangs aangepast. Samen hebben de PO-Raad, VO-raad en VNG in 2013 de modelprocedure OOGO en geschillenregeling opgesteld. Deze voldoen aan de daarvoor gestelde (minimale) eisen en zijn een handreiking aan gemeenten en samenwerkingsverbanden voor de inrichting van het gezamenlijke overleg. Het gebruik van het model is niet verplicht. Op basis van het model kunnen gemeenten en samenwerkingsverbanden een eigen keuze maken voor het inrichten van het OGOO in hun regio.

Aanpassingen

Begin 2014 is de modelprocedure op de volgende punten aangepast:

  • De titel is gewijzigd van 'Modelprocedure OOGO passend onderwijs' naar 'Modelprocedure OOGO ondersteuningsplan'. Dit is gedaan om deze regeling te onderscheiden van de modelprocedure OOGO jeugdplan die op dit moment in ontwikkeling is.
  • In artikel 1 Begripsbepaling is de definitie van de Geschillencommissie opgenomen.
  • In voetnoot 14 is toegevoegd dat de overeenkomst OOGO arbitrage slechts open stelt als partijen daarvoor een aanvullende overeenkomst sluiten.
  • In lid 2 van artikel 7 Werkwijze van de Geschillencommissie is nadere aansluiting gezocht bij de redactie van artikel 15 van het Reglement van de Commissie.


Download 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 25 maart 2014

Nieuwscategorieën