Modern Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting Basisonderwijs gepubliceerd

De PO-Raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting Ruimte-OK hebben donderdag het Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting Basisonderwijs gepubliceerd. In dit kader, dat zij samen ontwikkelden, staan nieuwe standaarden waaraan goede onderwijsgebouwen moeten voldoen.

De PO-Raad is verheugd dat er een modern kwaliteitskader ligt dat door de verschillende partijen wordt gedragen. Het was broodnodig om de oude normen te herzien. Deze dateren uit de jaren tachtig en zijn gebaseerd op financiële afwegingen in plaats van kwaliteitseisen. Zo gaan de oude richtlijnen bijvoorbeeld uit van enkele beglazing.

Het kwaliteitskader stelt de kwaliteit van het gebouw voorop. Het beschrijft functionele eisen, duurzaamheidseisen en eisen met betrekking tot energie en het binnenklimaat.

Financiële consequenties

Tegelijkertijd met het kwaliteitskader is ook een doorrekening gepresenteerd van de financiële consequenties ervan. Deze doorrekening is gemaakt door het Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB). Schoolbesturen kunnen de doorrekening en het kwaliteitskader samen gebruiken om met gemeenten in gesprek te gaan over lokale eisen aan de kwaliteit van de gebouwen en inzicht krijgen in het daarbij behorende financiële plaatje. De doorrekening is niet bedoeld om als claim richting gemeentebesturen te gebruiken.

Uit de doorrekening blijkt onder meer dat het prijsniveau van het wettelijk bouwbesluit 15 procent hoger ligt dan de financiële normering VNG. Dit is eenvoudig te verklaren. De overheid heeft de wettelijke normen waar een nieuw schoolgebouw aan moet voldoen telkens aangescherpt, waarmee de kosten automatisch hoger werden. De Rijksoverheid heeft deze kosten echter nooit gecompenseerd aan gemeenten dan wel schoolbesturen. De PO-Raad zal hier op landelijk niveau aandacht voor blijven vragen.

Het kwaliteitskader onderwijshuisvesting geldt voor het basisonderwijs. De PO-Raad onderzoekt de mogelijkheid tot een soortgelijk instrument voor het speciaal onderwijs te komen.

Het kwaliteitskader is hieronder te downloaden. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 8 april 2014

Nieuwscategorieën