Moderniseren artikel 23: Behoud diversiteit onderwijs door versoepelen regels

De PO-Raad vindt het duale onderwijsstelsel en de daarmee gepaard gaande vrijheid van onderwijs een groot goed. Ze is daarom een groot voorstander van versoepeling van de regels om een samenwerkingsschool te vormen zodat de gewenste diversiteit in een krimpende gemeenschap in stand kan worden gehouden. Los van de bestuurlijke schaal is het primair onderwijs bij uitstek kleinschalig georganiseerd. Fusies van schoolbesturen en scholen mogen slechts marginaal door de overheid worden getoetst. Dat bepleit de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze ondersteunt daarmee een groot deel van de plannen van de overheid waarover de Kamer maandag debatteert. De overheid wil artikel 23 van de Grondwet, die de vrijheid van onderwijs garandeert, moderniseren omdat ze die niet meer van deze tijd vindt. Ze doet dat op advies van de Onderwijsraad uit 2012. Die adviseerde een vorm van ‘richtingvrije planning’ mogelijk te maken. Scholen die nu van een bepaalde maatschappelijke of godsdienstige ‘kleur’ zijn, kunnen dan een andere grondslag aannemen, zonder dat er een hele nieuwe school hoeft te worden gesticht. Dit zorgt ervoor dat diversiteit van scholen beter behouden kan blijven nu het aantal leerlingen daalt.

De PO-Raad kan zich hierin vinden maar benadrukt dat ouders, leraren en medezeggenschapsraden hierbij een belangrijke inbreng moeten hebben. Ze denkt graag constructief mee over de mogelijkheden die er zijn, schrijft ze in de brief.

Fusietoets

De PO-Raad omarmt daarnaast het plan om het vormen van samenwerkingsscholen en – besturen te versimpelen en de fusietoets voor deze scholen (van verschillende grondslag) af te schaffen. Dat helpt voorkomen dat scholen door de leerlingdaling lukraak omvallen en er voor ouders weinig meer te kiezen is.

Wel blijft de PO-Raad bezwaar maken tegen de fusietoets als fenomeen. Het primair onderwijs is bij uitstek kleinschalig georganiseerd. Het is ook niet aan de overheid om een oordeel te hebben over de diversiteit van het aanbod van bijzonder onderwijs en de pedagogisch-didactische diversiteit.’

In de brief benadrukt de PO-Raad verder het belang van nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Daarmee kan niet alleen de vrijheid van onderwijs, maar het hele onderwijsstelsel worden gemoderniseerd.

Leerlingenvervoer

Ten aanzien van leerlingenvervoer schrijft de PO-Raad dat ze vindt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn en blijven voor het leerlingenvervoer, ook omdat de middelen voor
huisvesting naar gemeenten gaan. De PO-Raad is geen voorstander van het afschaffen van leerlingenvervoer op denominatieve grondslag.

Verloop debat in de Tweede Kamer

Een groot deel van het debat in de Tweede Kamer over artikel 23 ging over een initiatief wetsvoorstel van PvdA, D66, GroenLinks en SP. Dit voorstel moet ervoor zorgen dat alle scholen een acceptatieplicht hebben zodat alle kinderen op iedere school welkom zijn. Het is een initiatief wetsvoorstel dat in 2005 door PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer is ingediend. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaf tijdens het debat aan het wetsvoorstel nader te bekijken en gaf aan dat er een fors advies van de Raad van State ligt dat hij nog wil bestuderen. Via een motie hebben de PvdA en VVD daarom verzocht om een advies van de Onderwijsraad over het toelatingsbeleid van scholen als het gaat om de zorgplicht in het kader passend onderwijs. Op dinsdag 7 oktober stemt de Tweede Kamer over de ingediende moties. 

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 30 september 2014

Nieuwscategorieën