Modernisering arbeidsvoorwaarden

De Volkskrant besteedde op 12 en 15 november aandacht aan de modernisering van de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. De PO-Raad vindt het dringend gewenst dat het primair onderwijs een cao krijgt die past bij volwaardige arbeidsverhoudingen tussen professionals. Veel scholen lopen tegen de beperkingen van de huidige regels op, die vele jaren oud zijn. De PO-Raad wil daarom graag met de vakbonden werken aan modernisering van de arbeidsvoorwaarden. 

In het regeerakkoord is vastgelegd dat het onderwijs extra geld krijgt als de werknemers en werkgevers de arbeidsvoorwaarden moderniseren. De PO-Raad dringt al langer aan op modernisering. Op dit moment is de cao behoorlijk dicht geregeld, zodat werknemers en werkgevers binnen een school weinig tot geen ruimte hebben voor flexibele oplossingen voor hun situatie. Dat was logisch in een tijd dat de bekostiging van scholen gebaseerd was op declaratie op basis van fijnmazige regels. Zeker na de invoering van de lumpsum is het niet meer van deze tijd. De PO-Raad wil daarom een deel van de ruimte en verantwoordelijkheid binnen de scholen leggen.

De Volkskrant heeft op 12 november een beeld geschetst van de problemen waar scholen en schoolbesturen tegenaan lopen. De geïnterviewden hebben daarnaast ook de andere kant van de medaille willen laten zien: door de nullijn lopen de leraren een flinke achterstand op in hun salaris. Dat aspect is onderbelicht in het betreffende artikel. Het ministerie heeft in het verleden een achterstand in de salarissen gecompenseerd met secundaire arbeidsvoorwaarden. Daardoor hebben scholen te maken met een log pakket aan regels en rechten. In goed overleg met de werknemersorganisaties moeten we daarom de balans in de arbeidsvoorwaarden terugbrengen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 19 november 2012

Nieuwscategorieën