Modernisering Ziektewet: publiek verzekeren of eigenrisicodragerschap?

Nog even en schoolbesturen krijgen te maken met de Modernisering Ziektewet. Hoewel zij in de praktijk pas op 1 januari 2014 iets van deze wet gaan merken, is het zaak dat zij nu al op de nieuwe regels inspelen en bepalen of zij eigenrisicodrager willen zijn.

Waarom deze wet?

Mensen met een tijdelijk dienstverband komen nu relatief vaak terecht in de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten, de WGA. Zij krijgen een WGA-flex-uitkering. Met de nieuwe wet worden werkgevers geprikkeld actiever te zijn om deze mensen te begeleiden en hen te helpen bij re-integratie. De Modernisering Ziektewet moet er zo voor zorgen dat meer van deze flexwerkers, maar ook oproepkrachten en stagiaires, weer aan het werk komen en blijven en niet de WGA instromen.

Huidige situatie

Werkgevers zijn momenteel 0,76 procent van hun loonsom kwijt aan sectorale premies. Die premie is opgebouwd uit onder meer de premies voor de Ziektewetuitkeringen (premie-ZW) en WGA--uitkeringen. Wordt een werknemer met een tijdelijk contract ziek en loopt zijn contract af terwijl hij nog ziek is, dan ontvangt hij een ziektewetuitkering van het UWV. Werkgevers worden nauwelijks of niet geprikkeld om actie te ondernemen.

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2014 gaan de sectorale premies flink omlaag. Wel gaan werkgevers een gedifferentieerde premie-ZW betalen als zij kiezen voor het UWV. Hoe hoog deze premie is, hangt af van de grootte van uw organisatie, hoeveel van uw werknemers daadwerkelijk instromen in de ziektewet en hoe lang zij daarin blijven. Hoe kleiner de instroom en hoe korter het ‘verblijf’ hoe lager de premie die u moet betalen. De premie varieert daardoor van 0,1 tot 1,6 procent van de loonsom. 

Werkgevers gaan tegelijkertijd ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers die in de WGA terechtkomen. Ook in dit geval bepaalt de grootte van de organisatie de hoogte van de premie. Naar verwachting zal ook die tussen de 0,1 en 1,6 procent van de loonsom liggen. Werkgevers worden voor maximaal tien jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering aan hun tijdelijke werknemers. Dat geldt nu al voor hun werknemers met een vast contract.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen geen gedifferentieerde premie-ZW te betalen maar om eigenrisicodrager te worden. Dat betekent dat zij de hele ZW-uitkering betalen wanneer het contract van hun tijdelijke kracht afloopt terwijl deze ziek thuis zit.

Werkgevers kunnen zich nu al privaat verzekeren voor de WGA voor vaste krachten. Vanaf 1 januari 2016 kan dat ook voor de WGA-flex. Hij heeft dan de keuze: Of hij verzekert zich voor zowel de WGA voor flexwerkers als voor de WGA voor vaste krachten. Of hij kiest voor één gedifferentieerde premie voor de gehele WGA.

Eigenrisicodragerschap: zelf regie over re-integratie

Doordat de ZW-en WGA-lasten van flexwerkers vanaf 2014 (voor grote en middelgrote organisaties) min of meer rechtstreeks worden toegerekend aan de ex-werkgever heeft de werkgever er, meer dan in het verleden, alle belang bij om deze zoveel mogelijk te beperken. Wanneer de werkgever publiek verzekerd is bij het UWV dan kan deze de schadelast alleen beïnvloeden zolang de werknemer nog in dienst is. Daarna neemt het UWV de re-integratie over. De werkgever krijgt echter wel de lasten van de uitkeringen doorbelast via de gedifferentieerde premie.

Door eigen risicodrager voor de ZW en/of WGA te zijn, is de werkgever niet meer afhankelijk van het UWV. De werkgever kan zelf de regie van re-integratie in eigen handen nemen.

Drie voorbeelden

In onderstaande tabel ziet u drie voorbeelden van hoe de ZW-uitkeringen zich kunnen verhouden tot de premie in het publieke bestel.

Meer weten?

Voor uitgebreidere informatie over de Wet Modernisering Ziektewet kunt u de brochure ‘Zelf sturen op risico’s of overlaten aan het UWV?’ Deze informatiefolder is opgesteld door adviesbureau Mercer.

Schoolbesturen die lid zijn van de PO-Raad en willen weten wat de gevolgen zijn voor eigen specifieke situatie, kunnen tegen speciaal tarief terecht bij de adviseurs van Mercer. Door middel van een onderzoek dat de gevolgen van de Wet Modernisering Ziektewet voor uw organisatie in beeld brengt, krijgt u inzicht in de mogelijke financiële en organisatorische consequenties. Daarmee wordt duidelijk welke acties u kunt ondernemen. Voor meer informatie en/of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Leo Schippers. Hij is bereikbaar onder nummer 010-4060961 of per e-mail. 

Laatst gewijzigd: 
zondag 25 januari 2015

Nieuwscategorieën