Monitor geeft inzicht in aantal leegstaande schoolgebouwen

Via de Leegstandsmonitor van het CBS kunnen schoolbestuurders per provincie en gemeente een beeld krijgen van de leegstand van schoolgebouwen en ander vastgoed. Vorige week vrijdag werd de monitor gepresenteerd op basis van de beschikbare cijfers van 2015 en 2016.

De monitor is bedoeld om het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden van leegstaand vastgoed. In de toekomst zou de monitor uitgebreid kunnen worden met gegevens over energie en data ten behoeve van de omgevingswet en duurzaam ruimtegebruik.

De resultaten stroken nog niet met de praktijk, maar het is een begin van een betere vastgoedregistratie, aldus Bouwstenen voor Sociaal op haar website. Op dit moment voeren de gemeenten Soest, Delft, Nijmegen, Meppel en Oirschot de lijst aan wat betreft leegstaande schoolgebouwen (31 tot 41% van het oppervlak).

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020