Monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs geïnstalleerd

Op 19 februari heeft het DB van de PO-Raad de monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs geïnstalleerd. De monitorcommissie gaat, in navolging op het advies van de commissie Meurs, monitoren hoe het staat met de professionalisering van schoolbesturen in de sector primair onderwijs. Daarnaast zullen zij zich een beeld vormen van de naleving van de Code Goed Bestuur en daar waar nodig aanbevelingen doen voor aanpassingen van de Code.

Peter van Lieshout, Hoogleraar Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht is voorzitter van de monitorcommissie.  De commissie bestaat daarnaast uit Rene Bagchus (Directeur Burgerschap en Informatiebeleid ministerie van BZK), Fons Fluitman (directeur Laurentiusschool Breda), Thea Meijer (Voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht), Mirko Noordegraaf (Hoogleraar Publiek Management Universiteit Utrecht) en John van der Vegt (Voorzitter College van Bestuur ROC Twente).

De monitorcommissie stelt zijn eigen werkwijze vast en zal de komende periode benutten om met zoveel mogelijk schoolbesturen in gesprek te gaan over het thema. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 juni zal Peter van Lieshout een eerste schets geven van de aanpak van de monitorcommissie. Wanneer u nu al een boodschap heeft die u de commissie mee wilt geven dan kunt u e-mail sturen naar de secretaris van de commissie Anje-Margreet Woltjer

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 februari 2015

Nieuwscategorieën