Naar een eigen beleidsagenda

Met de publicatie 'Goed onderwijs voor elk kind' geeft de PO-Raad een aanzet om te komen tot een eigen beleidsagenda voor het primair onderwijs. Met deze agenda formuleren we de eigen verantwoordelijkheid van de sector en schetsen we een samenhangende visie op het primair onderwijs. Hoe moet het primair onderwijs er volgens de schoolbestuurders in 2015 uitzien, zodat we kunnen garanderen dat elk kind zich optimaal kan ontplooien.

We sturen de brochure volgende week naar alle schoolbesturen in het primair onderwijs. Meer exemplaren kunt u binnenkort bestellen via onze webwinkel.

Het document is dynamisch. We zien de beleidsagenda van het primair onderwijs niet als een 'vaste tekst' die voor een aantal jaren wordt vastgesteld, maar als een agenda-in-ontwikkeling. Het komend jaar staat in het teken van de verdere uitwerking van deze beleidsagenda. We nodigen onze leden van harte uit om op de Algemene Ledenvergaderingen van januari en juni 2010 de stand van zaken op te maken en deze beleidsagenda te actualiseren.

 

Klik hier om de publicatie te downloaden >>

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën