Nadere informatie bezuiniging passend onderwijs

Het ministerie heeft antwoorden gestuurd naar de Tweede Kamer in verband met vragen over de bezuiniging op de rugzakken voor het SBO en op de ambulante begeleiding cluster 3 en 4. Daarin wordt bevestigd dat de omvang van de bezuinigingen zoals eerder is bericht juist zijn.

In de beantwoording van de Kamervragen wordt gesteld dat de gevolgen van deze bezuinigingen door de betreffende besturen in grote meerderheid kunnen worden opvangen. Mocht dat niet het geval zijn dan zal daarop door het ministerie actie worden ondernomen. Opvallend daarbij is dat de financiële situatie van het bestuur over 2009 mede bepalend is of er eventueel nog een maatwerkoplossing komt om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

De PO-Raad heeft destijds aangegeven dat de sectoren een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben in de gevolgen van de forse groei in het aantal rugzakken en het SO. Maar deze gevolgen van de voorgestelde maatregel zijn volgens de PO-Raad bestuurlijk onjuist. Dit druist ook in tegen de activiteiten die ondernomen worden naar aanleiding van de Commissie Don (bevordering deskundigheid financieel beleid).

De PO-Raad gaat met OCW in gesprek om te zoeken naar oplossingen.

Klik hier (pdf) voor de betreffende vragen van de Kamerleden en de antwoorden van de Minister.

Daarnaast is ook de wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. dat met deze bezuinigingen verband houdt naar de Tweede Kamer gestuurd in het kader van de voorhangprocedure. Een procedure die voor elke wijziging geldt van deze (belangrijke) besluiten. Klik hier voor de voorgestelde wijziging van de besluiten.

Voor nadere informatie: Bé Keizer, 06-22939674 of e-mail: b.keizer@poraad.nl

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën