Nascholingsaanbod taal en rekenen gegroeid

Het bereik van het nascholingsaanbod taal en rekenen is over de hele linie gegroeid de afgelopen jaren. Het aanbod voor het so lijkt hierbij wat achter te blijven. Dit blijkt uit een quick-scan die Actis de afgelopen periode heeft uitgevoerd naar het nascholingsaanbod op het gebied van taal en rekenen. De aanbieders van nascholing op het gebied van taal en rekenen zijn de afgelopen jaren onder invloed van de grote aandacht voor taal en rekenen in beweging gekomen. De invoering van referentieniveaus is ze niet ontgaan. In het po is het opbrengstgericht werken een duidelijk speerpunt voor de aanbieders van nascholing. Er is we een aantal aandachtspunten rond professionalisering van leraren op het gebied van taal en rekenen.

De resultaten van de quick-scan moeten duidelijk maken of de ontwikkelingen in het taal- en rekenbeleid ook effect hebben op het nascholingsaanbod taal en rekenen. De quick-scan richt zich op de sectoren po, so, vo en mbo en heeft een verkennend karakter. De PO-Raad hecht belang aan deze quick-scan en zal met ocw de uitkomsten van het rapport bespreken.

Download het rapport >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën