Nationaal Onderwijsakkoord geeft primair onderwijs meer ruimte

Leraren gaan jaarlijks weer meer verdienen. De nullijn voor het onderwijs is van tafel, waardoor de lonen vanaf 2015 meestijgen met de inflatie. Daarnaast krijgen primair en voortgezet onderwijs samen 150 miljoen euro zodat werkgelegenheid in het onderwijs behouden blijft. Dat zijn enkele belangrijke afspraken in het Nationaal Onderwijsakkoord dat de partijen uit de Stichting van het Onderwijs, waaronder de PO-Raad, vandaag officieel sloten met het kabinet.

In het regeerakkoord stelde het kabinet 344 miljoen euro voor primair en voortgezet onderwijs in het vooruitzicht als het onderwijsveld zelf afspraken zou maken over de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. De 150 miljoen euro voor werkgelegenheid maakt daar deel van uit. Het gaat niet om extra geld maar geld dat in latere jaren beschikbaar zou komen en nu eerder wordt uitgegeven.

Daardoor blijven drieduizend leerkrachten voor het primair en voortgezet onderwijs behouden. Het akkoord is daarbij een noodzakelijke voorwaarde voor extra investeringen in de professionaliteit van het onderwijspersoneel. Daarnaast is afgesproken dat de administratieve rompslomp voor het hele onderwijs afneemt.

Cao en BAPO

Aan de cao-tafel vullen de werkgevers en werknemers in het onderwijs de modernisering van arbeidsvoorwaarden verder in. Wel is alvast afgesproken dat er een nieuwe seniorenregeling komt in plaats van de huidige BAPO-regeling. Uitgangspunt daarbij is dat onderwijspersoneel vanaf de eerste aanstelling tot aan de pensionering optimaal blijven deelnemen in het onderwijsproces.

Worden de afspraken uit het akkoord voor 1 juni in de nieuwe cao’s opgenomen, dan krijgen primair en voortgezet onderwijs en het beroeps- en volwassenenonderwijs (BVE) 34 miljoen euro extra. 

Meer lucht

Het Nationaal Onderwijsakkoord geeft het primair onderwijs vooral iets meer lucht. Scholen hebben het financieel zwaar omdat hun kosten harder stijgen dan de inkomsten. De verwachting was de afgelopen maanden dat ze daardoor leraren moeten ontslaan ,,De ergste nood is wat dat betreft nu geledigd. Het Nationaal Onderwijsakkoord is een stap in de goede richting’’, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. Ook de dinsdag gepresenteerde Onderwijsbegroting en Miljoenennota dragen daaraan bij. Het kabinet ontziet het primair onderwijs bij de extra bezuinigingen van 6 miljard euro.

Desondanks blijft de PO-Raad ook de komende tijd de financiële situatie in het primair onderwijs in de gaten houden. De PO-Raad zal het akkoord, dat nu nog een onderhandelaarsakkoord heet, de komende weken met haar leden bespreken. Uiterlijk 8 oktober wordt bekend of het akkoord definitief is.

In augustus maakten de partijen al voorlopige afspraken. Nu het akkoord is ondertekend, wordt de inhoud pas bekend gemaakt. Alleen de Algemene Onderwijsbond en AbvaKabo FNV zetten hun handtekening niet onder de afspraken.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 9 oktober 2013

Nieuwscategorieën