Nationale balanstop over samenwerking voor een gezond gewicht

Op 30 januari vond de Nationale Balanstop plaats. Ook de PO-Raad is van mening dat de gezondheid van leerlingen een belangrijk maatschappelijk thema is en een noodzakelijke voorwaarde voor een goed leerproces. Zij is daarom partner binnen het Convenant Gezond Gewicht. Met name vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dit probleem vertegenwoordigt de PO-Raad de sector primair onderwijs binnen het convenant. Ook vindt zij het van belang dat er wordt aangesloten bij lokale initiatieven en voorbeelden uit de praktijk.

De Nationale Balanstop stond in het teken van Publiek Private Samenwerking (PPS). Op welke wijze kunnen overheid en private partijen op een goede manier samenwerken om de problematiek rond overgewicht bij jongeren aan te pakken. Paul Rosenmöller, voorzitter van het convenant, opende de middag op een inspirerende wijze. Hij benadrukte dat het niets oplevert om de verantwoordelijkheid van overgewicht bij jongeren naar één partij te schuiven, zoals de ouders, de overheid of de voedingsindustrie, maar dat we dit 'veelkoppig monster' alleen kunnen aanpakken als we ons hier allemaal verantwoordelijk voor voelen. Binnen het Convenant Gezond Gewicht werken al deze partijen samen.

Willem Vermeend hield een vlammend betoog over de economische groei van de 'gezond voedsel' sector en het belang van bedrijven om zich hierop de profileren. Hij gaf aan dat er nog veel meer te halen is uit Publiek Private Samenwerking en was van mening dat het aanspreken van de jeugd alleen iets oplevert wanneer er meer wordt aangesloten bij hun eigen belevingswereld. (Lokale) rolmodellen en interessante apps zijn middelen om de jeugd mee aan te spreken.

In kleine huiskamergesprekken werd er doorgesproken over goede voorbeelden van PPS op lokaal niveau op het gebied van gezonde voeding.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 31 januari 2012

Nieuwscategorieën