Nationale Onderwijsprijs voor ZML school De Kom en basisschool De Laak

Op 20 maart 2013 heeft een project van ZML school De Kom en basisschool De Laak in Wamel, Gelderland de Nationale Onderwijsprijs in de wacht gesleept. De PO-Raad feliciteert beide scholen en schoolbesturen van harte met deze prijs.

In het project 'Samen wat Kan!' zijn twee so-klassen van De Kom (van Onderwijsgroep Punt Speciaal) gehuisvest in basisschool De Laak in Wamel (van Stichting primair onderwijs Maas & Waal). De praktische aanleiding voor het project was leegstand bij de ene school en ruimtetekort bij de ander. De samenwerking tussen beide scholen is echter verder gegroeid, waarbij het uitgangspunt is 'samen wat kan'.

De jury van de Nationale Onderwijsprijs schrijft over het project: "Leerlingen van De Laak ontwikkelen zich als 'mentor' en ondersteunen de leerlingen van De Kom tijdens de lessen. Docenten van De Laak profiteren in hun eigen klas in hoge mate van de expertise van hun collega's van De Kom. Het project biedt een oplossing voor een vraagstuk waar men op vele plaatsen in Nederland mee worstelt en is ook voor andere onderwijstypen relevant."

Laatst gewijzigd: 
donderdag 4 april 2013

Nieuwscategorieën