ND: 'Ouders: school moet zorg bij diabetes op zich nemen'

De PO-Raad is geen voorstander van landelijk beleid voor kinderen met diabetes op school. Dat schrijft het Nederlands Dagblad op 1 juli 2014. "De algemene lijn is dat scholen in overleg met de medezeggenschapsraden afspraken maken met ouders over de toediening van medicijnen.

Dat geldt voor diabetes, maar ook voor andere medicatie." De woordvoerder van de PO-Raad hoopt dat scholen en ouders tot een soort tussenoplossing komen, zodat ouders niet permanent beschikbaar hoeven te zijn, maar de school ook niet verantwoordelijk wordt voor medische handelingen. "Daarvoor is een leraar ook niet bevoegd. Wij hechten er in ieder geval aan dat scholen en ouders er goed over spreken met elkaar en er een duidelijke beslissing genomen wordt." 

Ouders van kinderen met diabetes hebben op 1 juli een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Zij willen dat de school verantwoordelijk wordt voor de toediening van insuline.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Nieuwscategorieën