Nederland bij mondiale top-5

De voltallige KIA-coalitie, bestaande uit de PO-Raad en 27 andere organisaties uit de hele kennisketen, heeft een gezamenlijke brief gestuurd naar de leden van de Tweede Kamercommissies voor EZ en OCW. Zij ondersteunt daarin het streven om Nederland bij de top-5 van de kennisnaties in de wereld te laten horen.

De KIA-coalitie spreekt haar waardering uit voor de motie Hamer die het kabinet oproept de aangekondigde heroverweging uit te gaan van de ambitie om het onderwijs en de wetenschap in Nederland tot de mondiale top-5 te laten behoren.

Tegelijkertijd constateert de KIA-coalitie dat de landen die boven Nederland staan in internationale ranglijsten als de Global Competitiveness Index (GCI) fors meer geld uitgeven aan kennis en innovatie. Gemiddeld geeft de top-5 van overheidswege een vol procentpunt van het BBP meer uit aan kennis en innovatie. Voor Nederland is dat een bedrag van ruim 5 miljard per jaar. Ter illustratie: per geboren baby geeft Zweden jaarlijks 75 duizend euro meer uit aan kennis dan Nederland.

De KIA-coalitie wil in gesprek met de Tweede Kamer over hoe, gegeven de lastige economische en financiële situatie, Nederland de komende jaren een topprestatie kan leveren.

 

Download hier de volledige brief>>

__________________________________________  

 

Meer nieuws rond de bezuinigingen, klik hier >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën