Nederlands onderwijs verder weg van ‘Top-ambitie’

Het PISA-rapport, een internationaal vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs, heeft voor de Nederlandse overheid een onplezierige boodschap: in de internationale rangorde staat het Nederlandse onderwijs met leesvaardigheid op de tiende en met wiskunde en natuurwetenschappen zelfs op de elfde plaats. In de regeringsverklaring heeft het huidige kabinet als doel gesteld in de Top 5 te komen, maar Nederland blijkt te zijn gedaald. De aangekondigde bezuinigen staan volgens de PO-Raad haaks op de Top 5 - ambitie.

Investeren is noodzakelijk
Om de kwaliteit te verhogen en beter te scoren in het PISA-onderzoek, is extra investeren in het onderwijs noodzakelijk. Maar in plaats van te investeren bezuinigt het kabinet 300 miljoen op Passend onderwijs, waarvan in eerste instantie de meest kwetsbare leerlingen de dupe worden. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: “De aangekondigde bezuinigingen treffen alle leerlingen en zullen een averechts effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs en op onze plaats in de internationale rangorde. De PO-Raad wil graag meegaan met een ambitieuze doelstelling, maar het moet wel een realistische ambitie zijn. Een eerste voorwaarde is daarbij het doorzetten van de professionalisering van leerkracht, schoolleider en schoolbestuur.”

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Nieuwscategorieën