Nederlandse onderwijs beter dan haar reputatie

Tijdens het onderwijsdebat op woensdag 5 oktober liet onderzoeker Jaap Scheerens zien hoe goed de Nederlandse leerlingen scoren. In de door de PO-Raad, VO-raad, Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek en Nationale OnderwijsWeek georganiseerde bijeenkomst discussieerden de aanwezigen over de kwaliteit van het onderwijs.

Ondanks de goede scores gaat het in gesprekken toch vaker over de problemen in het onderwijs. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad constateerde dat het Nederlandse onderwijs beter is dan haar reputatie, maar slechter dan haar ambitie. In de discussie ging het verder over de verwachtingen van het onderwijs en de verwachtingen van leerlingen. Ook werd de rol van het toetsen besproken. Belangrijk daarbij is dat toetsen gebruikt wordt in een leercultuur en niet als afrekeninstrument.

Aan het eind van de bijeenkomst ontvingen Ianthe Sahadat en Merijn Rengers van de Volkskrant de prijs voor de onderwijsjournalistiek voor hun artikelenreeks over hogeschool InHolland.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën