Netwerkbijeenkomst éénpitters

Uit veel contacten blijkt dat veel zogenaamde ‘éénpitters’ graag lid willen worden van de PO-Raad, maar zoeken naar de vorm waarin hun betrokkenheid bij de activiteiten en het beleid van de vereniging vorm kan krijgen. De PO-Raad stelt hiervoor graag middelen ter beschikking. Wij willen daarbij gebruikmaken van bestaande netwerken. Om een volledig beeld te krijgen, vernemen wij graag van u welke netwerken op dit moment al bestaan. Verder nodigen wij u graag uit voor de volgende bijeenkomst van ons netwerk voor éénpitters op woensdag 4 maart 2009 van 14.00 tot 16.00 uur in Utrecht. Klik hier om aan te melden

Tijdens de komende bijeenkomst op 4 maart spreken we specifiek over de inzet van de door ons beschikbaar gestelde faciliteiten voor éénpitters. Verder bespreken we mogelijke wensen, zoals een steunpunt voor éénpitters of speciale pagina’s op onze website. Graag nodig ik u of een vertegenwoordiger van uw netwerk uit voor deze bijeenkomst. In de afgelopen periode hebben ruim 100 éénpitters zich aangesloten bij de PO-Raad. De PO-Raad wil echter een vereniging zijn voor alle besturen in het primair onderwijs. De middelen die de PO-Raad nu ter beschikking wil stellen, moeten bestaande netwerken de mogelijkheden geven om iemand voor een deel vrij te maken. Deze persoon kan de betreffende groep éénpitters vertegenwoordigen en zorgen voor goede representatie vanuit de belangen van deze scholen/besturen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën