Netwerkbijeenkomst 'Kwaliteit'

Op 18 maart jongstleden is het netwerk kwaliteit van de PO-Raad voor de derde keer bij elkaar geweest. Onder voorzitterschap van Kete Kervezee is uitgebreid stilgestaan bij een aantal onderwerpen dat binnen de sector primair onderwijs hoog op de agenda staat.

Zo hebben de netwerkleden hun commentaar geleverd op het conceptprogramma ‘goed worden en goed blijven’ van de PO-Raad. Met dit programma wil de PO-Raad de komende jaren een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal zeer zwakke scholen binnen de sector. Ook is uitgebreid stilgestaan bij het conceptwetsvoorstel ‘goed onderwijs en goed bestuur’.

De input die de bestuurders tijdens deze netwerkbijeenkomsten leveren zijn zeer waardevol voor de standpuntbepaling van de PO-Raad. Het netwerk kwaliteit komt vier keer per jaar bij elkaar. Indien u meer informatie wilt over het netwerk kwaliteit dan kunt u contact opnemen met Anje Margreet Woltjer.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën