Nieuw: Kwaliteitscheck van voor-en vroegschoolse educatie (VVE)

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vroegschoolse educatie (VVE) op de scholen die onder hen vallen. Het helder in kaart brengen van de kwaliteit van de VVE en het juist interveniëren, kan lastig zijn. De PO-Raad heeft daarom verschillende publicaties en instrumenten bij elkaar gezet om schoolbesturen te helpen. Deze zijn voortaan hier te vinden op onze website.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 11 april 2013

Nieuwscategorieën