Nieuw OMT-advies en kabinetsbesluit corona voor scholen: protocollen volgen zo snel mogelijk 

Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar school kunnen. Maar omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een extra uitwerking van de basismaatregelen voor scholen. Deze gaan per direct in. Protocollen worden zo snel mogelijk aangepast aan de nieuwe richtlijnen. 

Extra uitwerking van de basismaatregelen in het onderwijs: 

 • Onderwijspersoneel werkt in principe thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of op school moeten zijn in het belang van de leerlingen. 

 • Teamdagen en studiedagen vinden niet fysiek, maar online plaats. 

 • Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan. 

 • Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

 • Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats. 

 • Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts.   

 • Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine.  

 • Voor personeel in het po en personeel en leerlingen in het vo geldt het dringende advies om twee keer per week preventief een zelftest te gebruiken. Scholen kunnen deze zelftests gratis aanvragen.  

 • Schoolbesturen en scholen kunnen in overleg met de medezeggenschapsraad aanvullende maatregelen nemen, denk hierbij aan het aangeven van looproutes in de school of het aanhouden van gespreide pauzes.  

Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de basismaatregelen te volgen: 

 • Regelmatig handen wassen 

 • Binnenruimtes ventileren 

 • Geen handen schudden 

Protocollen 

De actuele wijzigingen voeren we zo snel mogelijk door in de protocollen. We publiceren de protocollen z.s.m op lesopafstand.nl, na afstemming met de vakbonden en ouderorganisaties.  

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 23 november 2021