Nieuwbouwkosten Configurator nu ook voor SO

Voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en nu ook het speciaal onderwijs heeft HEVO een Nieuwbouwkosten Configurator ontwikkeld. Dit instrument maakt inzichtelijk wat de effecten zijn van hogere kwaliteitseisen voor onderwijsgebouwen en wat de invloed is van marktwerking op het normbudget.  HEVO – dat eerder de kwaliteitsrichtlijnen voor schoolgebouwen heeft ontwikkeld – heeft het programma aan de PO-Raad ten behoeve van haar leden beschikbaar gesteld. Eenzelfde instrument is ontwikkeld voor VO – scholen.

De Nieuwbouwkosten Configurator is gratis te verkrijgen voor schoolbesturen en gemeenten via deze  link.

Laatst gewijzigd: 
maandag 15 december 2014

Nieuwscategorieën