Nieuwe Agenda Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld

Op dinsdag 8 november 2011 is een nieuwe Agenda Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. Deze agenda geeft richting aan de activiteiten op het gebied van maatschappelijk vastgoed, zoals schoolgebouwen, die gemeenten, corporaties, scholen, kinderopvang en maatschappelijke dienstverleners in 2012 gaan oppakken. Bouwstenen voor sociaal ondersteunt en faciliteert daarbij.

Bouwstenen is een initiatief van Aedes, VNG, PO-Raad, de Branche-organisatie voor de kinderopvang en de MO-groep.

De agenda is voorbereid samen met het werkveld via professionele netwerken, de ontwikkelgroepen, en alle partners van Bouwstenen.

Het resultaat van deze voorbereiding is verwerkt tot een conceptagenda, die op 8 november 2011 in eerste instantie aan professionals en managers en vervolgens aan bestuurders is voorgelegd. In aanwezigheid van de voorzitters van de genoemde organisaties (waaronder Kete Kervezee) is de definitieve agenda aangeboden aan minister Donner. De minister beloofde daar waar er sprake is van knellende regelgeving zich in te spannen die weg te nemen.

De agenda bestaat uit de punten:
1. Effectieve gebouwen
2. Slimmer met ruimte voor onderwijs en opvang
3. Structuurschets voorzieningen
4. Lokale makelpunten
5. Ondernemend bewonersbeheer
6. Benchmark exploitatie
7. Vakmanschap is meesterschap
8. Toolbox maatschappelijk vastgoed
9. Vastgoedmananagement 2.0

De agenda wordt nu verder geconcretiseerd en via www.bouwstenenvoorsociaal.nl gepubliceerd.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën