Nieuwe arbitragecommissie lost geschillen op binnen passend onderwijs

De nieuwe landelijke arbitragecommissie samenwerkingsverbanden passend onderwijs is van start gegaan. Deze arbitragecommissie beslecht geschillen in het passend onderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om geschillen tussen schoolbesturen en het bestuur van het samenwerkingsverband of binnen het bestuur van het samenwerkingsverband.

Van de samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij zich in hun statuten committeren aan de arbitrage. Om dat makkelijker te maken, hebben de sectororganisaties een voorbeeldbepaling gemaakt. Wordt te vrijblijvend met de arbitrage omgegaan, dan wil de staatssecretaris van Onderwijs alsnog een wet maken die de samenwerkingsverbanden verplicht zich aan de arbitrage te binden.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 16 april 2013

Nieuwscategorieën