Nieuwe bewindslieden OCW

De PO-Raad feliciteert Marja van Bijsterveldt (CDA) en Halbe Zijlstra (VVD) met hun benoeming tot respectievelijk minister en staatssecretaris op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij gaan graag het gesprek aan met de bewindslieden over onze bezwaren op het regeerakkoord en onze zorgen voor de leerlingen in het primair onderwijs.

De bewindslieden moeten de komende jaren een paar forse bezuinigingen in het primair onderwijs doorvoeren. Deze komen bovenop de bezuinigingen, die de afgelopen jaren al waren afgesproken. Hierdoor worden de maatregelen voor alle leerlingen en medewerkers in de klas voelbaar. Dit ondanks andere investeringen.

Daarnaast wil het kabinet dat Nederland weer meedraait in de internationale top 5. Wat betreft die ambities vinden de nieuwe bewindslieden van OCW in de PO-Raad een bondgenoot. Om dit te bereiken moeten alle kinderen goed onderwijs krijgen, want goed opgeleide kinderen brengen op termijn de staatskas veel meer op dan lager opgeleide kinderen. Tevens maken zij veel minder vaak gebruik van voorzieningen die het land geld kosten. Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs werken daarom hard aan verdere professionalisering. Het is echter de vraag of en hoe dit gaat lukken zonder extra investeringen.

De PO-Raad nodigt de nieuwe minister en staatssecretaris graag uit om een aantal scholen en schoolorganisaties in het primair onderwijs te bezoeken. Zij kunnen dan in de praktijk zien wat nodig is voor de leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën