Nieuwe cijfers gemeentefonds naar de kamer gestuurd

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft een onderzoek uitgevoerd naar de uitgaven die gemeenten doen voor educatie algemeen en onderwijshuisvesting. Het onderzoek naar de cluster educatie maakt onderdeel uit van een regulier onderzoek naar het totale patroon van uitgaven en inkomsten uit het gemeentefonds.

Hoewel het gemeentefonds – net als de lumpsumvergoeding in het onderwijs – een algemene uitkering is, monitort het ministerie periodiek in hoeverre inkomsten en uitgaven elkaar in balans houden voor verschillende beleidsclusters. Eerder is voor de cluster educatie vastgesteld dat gemeenten hiervoor minder geld uittrekken dan zij ontvangen.

Oorspronkelijk was vastgesteld dat voor de cluster educatie totaal 315 miljoen minder wordt uitgegeven dan gemeente daarvoor ontvangen. Hiervan betrof 150 miljoen huisvesting en 165 miljoen educatie algemeen (o.a. leerling-vervoer, schoolzwemmen, schoolbegeleiding en andere educatieve taken).

Inmiddels is duidelijk geworden dat de onderuitputting voor huisvesting ruim 100 miljoen hoger ligt dan eerder was gemeld. Gemeenten geven dus in totaal 256 miljoen minder uit aan huisvesting dan dat zij hiervoor van het Rijk ontvangen. De onderuitputting van de subcluster Educatie is met 67 miljoen euro verlaagd. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 16 mei 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën