Nieuwe eindtoetsen van start

Leerlingen in groep 8 maken deze weken de eindtoets basisonderwijs. Door nieuwe regels over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de eindtoets dit jaar anders dan voorgaande jaren. De uitslag van de eindtoets is niet meer leidend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. De eindtoets heeft naast het advies van de basisschool de functie van een tweede, schoolonafhankelijk gegeven. Leerlingen hebben hierdoor een extra kans om te laten zien wat ze kunnen.

Vanaf dit schooljaar moeten leerlingen uit groep 8 van het reguliere basisonderwijs een eindtoets maken die hun taal- en rekenvaardigheid meet. Scholen bepalen zelf welke eindtoets zij gebruiken. Zij hebben kunnen kiezen uit een van de toetsen uit de regeling Leerresultaten PO of een door de minister toegelaten eindtoets: centrale eindtoets, Route 8, IEP Eindtoets.

De centrale eindtoets kan in 2015 digitaal worden afgenomen op 15, 16 en 17 april en/of op 28, 29 en 30 april. De papieren afname is voor 2015 vastgesteld op 21, 22 en 23 april. Scholen die ROUTE 8 als eindtoets inzetten, kunnen zelf een datum plannen in de periode tussen 15 april en 15 mei 2015. De IEP Eindtoets wordt in 2015 afgenomen op 15 en 16 april.

Alle ‘schoolverlaters’ in het reguliere basisonderwijs maken een eindtoets, ook leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Voor deze leerlingen kan de school de omstandigheden aanpassen (rustige plek, korte onderbrekingen, extra tijd). Bovendien stellen de toetsaanbieders aangepaste versies ter beschikking, zoals een gesproken versie voor leerlingen met dyslexie en een versie in grote letters of in braille voor leerlingen met een visuele beperking.

Scholen voor speciaal (basis)onderwijs hoeven in 2015 nog geen eindtoets af te nemen, maar mogen dit uiteraard wel doen. Op termijn zijn ook deze scholen verplicht om een eindtoets af te nemen.

De volgende groepen leerlingen hoeven geen eindtoets te maken (het mag wel):

  • Zeer moeilijk lerende leerlingen;
  • Meervoudig gehandicapte leerlingen;
  • Leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Leerlingen uit groep 8 hebben dit jaar voor 1 maart een schooladvies gehad. Dit advies is gebaseerd op bijvoorbeeld de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en observaties over de ontwikkeling van de leerling. Als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het schooladvies, is de basisschool verplicht het schooladvies te heroverwegen.

Meer informatie over de nieuwe regels over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is te vinden op: www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl

Laatst gewijzigd: 
donderdag 16 april 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën