Nieuwe good practice online: Instrument neerwaartse financiële flexibiliteit

Stichting Surplus heeft een instrument ontwikkeld waarmee schoolbesturen inzicht kunnen krijgen in welke lasten op korte termijn kunnen worden verlaagd. Op die manier kunnen zij sturen op hun financiële flexibiliteit. De Stichting bestuurt vijfendertig scholen.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 1 november 2013

Nieuwscategorieën