Nieuwe handreiking medisch handelen in het basisonderwijs beschikbaar

Soms zal een (basis)school worden gevraagd om medische handelingen ten behoeve van leerlingen te verrichten. Dat gebeurt nu al. Met de invoering van passend onderwijs kúnnen meer scholen hiermee te maken krijgen. Besturen en scholen hebben daar vragen over. Onder welke voorwaarden mogen leerkrachten medische handelingen verrichten? Zijn ze daartoe verplicht? Hoe regelen we dat zorgvuldig en welke protocollen moeten we dan bestuurlijk vastleggen? Hoe zit het met aansprakelijkheid? Deze handreiking van de PO-Raad gaat in op enkele van de meest gestelde vragen. De handreiking kan gebruikt worden door schoolbesturen en het samenwerkingsverband om te bepalen hoe zij hier in het kader van Passend onderwijs bestuurlijk mee om willen gaan.  

Daarnaast is er een standaard-modelprotocol beschikbaar, dat door besturen gebruikt kan worden. Een tweede modelprotocol is beschikbaar in het geval dat het bestuur besluit dat het personeel in principe geen medische handelingen mag uitvoeren. De modellen zijn opgeleverd in Word, zodat schoolbesturen eenvoudig hun eigen naam en logo kunnen invoegen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 16 december 2013

Nieuwscategorieën