Nieuwe instrumentaria Passend onderwijs op website PO-Raad

Op de website van de PO-Raad zijn enkele nieuwe instrumentaria geplaatst die het primair onderwijs ondersteunen bij het invoeren van Passend onderwijs. 

Onder de themapagina passend onderwijs, vindt u:

* Een geupdatete notitie bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs poIn deze notitie (maart 2014) wordt de bekostiging van het samenwerkingsverband passend onderwijs voor het PO uiteengezet. Aan de orde komen de bekostiging van lichte en zware ondersteuning, de invoeringssystematiek en de bedragen voor het invoeringsjaar 2014-2015.

* Een geupdatete notitie bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs: De structuur van de bekostiging in het PO en VO ondergaat met passend onderwijs een verandering. In deze notitie worden de wijzigingen voor het (V)SO uitgelegd. Zowel de structurele bekostiging wordt geschetst, als de bekostiging gedurende de invoerings- en overgangsperiode.  

* Een geupdatete instrument meerjarenbegroting SWV passend onderwijs 2014: De module helpt u bij het maken van de begroting van het nieuwe samenwerkingsverband in oprichting, de meerjarenraming en kan tevens gebruikt worden als simulatietool. 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 27 maart 2014

Nieuwscategorieën